Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 15
Hôm qua : 50
Tháng 02 : 1.450
Tháng trước : 2.354
Quý 1 : 3.804
Năm 2021 : 3.804
Năm trước : 3.081.465
Tổng số : 3.090.090
Sứ mạng và mục tiêu phát triển

Sứ mạng của Trường THPT Hà Huy Tập là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học  và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực xây dựng đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Thông báo
Sự Kiện

Bản quyền © Trường THPT Hà Huy Tập

nxthu.c3hhtap@khanhhoa.edu.vn