Sứ mạng và mục tiêu phát triển

Sứ mạng của Nhà trường là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học  và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực xây dựng đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Thông báo
Các cổng thông tin
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 33
Tháng 05 : 2.976
Năm 2022 : 21.836
Năm trước : 90.004
Tổng số : 3.198.126

Bản quyền © Tiêu đề website