TÌM KIẾM THÔNG TIN

   Số lượt truy cập

439111
Chuyên mục: Văn Bản - Công Văn  
Ngày đưa tin: 18/11/2011    

Công văn 570/SGD&ĐT-KHCN V/v cử học viên tập huấn NCKHSPƯD

Kính gửi:
                       - Các phòng Giáo dục và Đào tạo;
                       - Các đơn vị trực thuộc Sở;
                       - Phòng GDTH, GDMN, GDTrH Sở.


Tiếp tục thực hiện tinh thần công văn số 7098/BGDĐT-NGCBQLGD, ngày 24/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Tập huấn nội dung Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (NCKHSPƯD) năm 2011; nhằm mục đích nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, nội dung, quy trình và cách thức tổ chức hoạt động NCKHSPƯD một cách hiệu quả cho cán bộ, giáo viên trong ngành, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường..., nay Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp tập huấn, cụ thể  như sau:

1.  Thành phần, số lượng tham gia: cán bộ, giáo viên từ các đơn vị; mỗi đơn vị trực thuộc: 01 người; mỗi Phòng GD&ĐT: 02 người; Sở GD&ĐT: mỗi phòng chuyên môn (GDTH, GDMN): 02 người, riêng PGDTrH: tham gia 100%.

2.  Thời gian tập huấn: 03 ngày; bắt đầu từ ngày 28/11/2011 đến 30/11/2011; khai mạc lúc 8 giờ ngày 28/11/2011.

3.   Địa điểm: Hội trường tầng 5, Sở Giáo dục&Đào tạo
 

                   Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm. 570/SGD&ĐT-KHCN.doc


Các tin khác :
Tháng
Năm

   TÌM KIẾM THÔNG TIN

 TIN VẮN

   Bản quyền thuộc Trường THPT Hà Huy Tập                            

   Địa Chỉ : đường 23/10 - Vĩnh Thạnh - Nha trang - Khánh Hòa                  

  Email : c3hhtap@khanhhoa.edu.vn.                           Điện thoại : (058)3 890 082.                 Đường dây nóng:016 3571 9787
                               

                              Phát triển bởi Ban Biên Tập Trường  THPT Hà Huy Tập - Nha Trang