TÌM KIẾM THÔNG TIN

   Số lượt truy cập

439154
Chuyên mục: Đoàn - Hội - Đội  
Ngày đưa tin: 05/09/2012    

Các văn bản cho đại hội chi đoàn

Biểu mẫu gồm:

 1. Bản kiểmđiểm BCH

 2. Biên bản đại hội chi đoàn

 3.Chương trình đại hội

 4.Kịch bản đại hội

 5. Kiểm phiếu

 6.Mẫu báo cáo tổng kết

 7. Nguyên tắc bầu cử

 8. Đại hội chi đoàn

Download xuống file nén Van ban mau DH Chi Doan.rar


Các tin khác :
Tháng
Năm

   TÌM KIẾM THÔNG TIN

 TIN VẮN

   Bản quyền thuộc Trường THPT Hà Huy Tập                            

   Địa Chỉ : đường 23/10 - Vĩnh Thạnh - Nha trang - Khánh Hòa                  

  Email : c3hhtap@khanhhoa.edu.vn.                           Điện thoại : (058)3 890 082.                 Đường dây nóng:016 3571 9787
                               

                              Phát triển bởi Ban Biên Tập Trường  THPT Hà Huy Tập - Nha Trang