TÌM KIẾM THÔNG TIN

   Số lượt truy cập

439115
Chuyên mục: 40 năm Yêu thương và Hội ngộ  
Ngày đưa tin: 09/10/2017    

Kế hoạch tổ chức Kỷ niệm “40 năm - Hội ngộ yêu thương” (11/11/2017)

 

      SỞ GD&ĐT KHÁNH HÒA            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     

                                                                                 Nha Trang, ngày 16 tháng 9 năm 2017                

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Kỷ niệm “40 năm - Hội ngộ yêu thương” 

I. MỤC TIÊU

- Tuyên truyền rộng rãi thành tích và truyền thống 40 năm trường THPT Hà Huy Tập cho các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh;

                        - Gìn giữ và phát huy truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của các thế hệ học sinh trường THPT Hà Huy Tập nhân kỷ niệm 40 năm trường mang tên Hà Huy Tập;

- Tạo cơ hội để các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trở về thăm trường, giao lưu gặp mặt; đáp ứng nguyện vọng, tăng cường sự kết nối, đoàn kết gắn bó và tình cảm của các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường;

- Phát huy sáng tạo, huy động mọi lực lượng của các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đóng góp xây dựng trường.

II. PHƯƠNG CHÂM

Trang trọng – Vui tươi – An toàn – Đoàn kết – Tiết kiệm

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thời gian, địa điểm: 8h00, ngày 11/11/2017 (Thứ Bảy) tại trường THPT Hà Huy Tập (thôn Phú Thạnh, xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang).

2. Thành phần tham dự:

- Đại biểu mời:

+ Đại diện lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương;

+ Lãnh đạo Sở và các Phòng chuyên môn Sở GD&ĐT;

+ Đại diện các cơ quan, ban ngành;

+ Lãnh đạo, giáo viên, nhân viên qua các thời kỳ;

+ Đại diện lãnh đạo các trường THPT, Phòng GD&ĐT Nha Trang, THCS;

+ Đại diện Ban đại diện CMHS qua các thời kỳ;

+ Đại diện các thế hệ học sinh qua các thời kỳ.

- Về phía nhà trường:

+ Công chức, viên chức hiện đang công tác;

+ Đại diện học sinh năm học 2017-2018.

IV. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM

1. Ngày 10/11/2017

- Tổng duyệt chương trình Kỷ niệm 40 năm - Hội ngộ yêu thương” và nội dung chuẩn bị các tiểu ban.

- Đón tiếp khách mời về tham quan trường (nếu có).

2. Ngày 11/11/2017

- Từ 7h00 - 8h00: Tiếp đón các đoàn đại biểu, đoàn cựu học sinh về chúc mừng và dự lễ

- Từ 8h00 – 8h30: Văn nghệ chào mừng

- Từ 8h30 đến 10h00: Tổ chức Kỷ niệm 40 năm - Hội ngộ yêu thương”

Chương trình Kỷ niệm 40 năm - Hội ngộ yêu thương”:

+ Tuyên bố lý do.

+ Giới thiệu đại biểu.

+ Hiệu trưởng đọc diễn văn kỷ niệm.

+ Phát biểu của lãnh đạo Sở GD&ĐT Khánh Hòa.

+ Phát biểu của đại diện lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ.

+ Phát biểu của đại diện cựu giáo viên.

+ Phát biểu của đại diện cựu học sinh.

+ Khen thưởng

+ Trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học.

+ Sinh hoạt truyền thống của học sinh THPT Hà Huy Tập.

+ Bế mạc.

- Từ 10h30: Liên hoan gặp mặt.

V. THÀNH LẬP CÁC TIỂU BAN PHỤ TRÁCH

1. Ban tổ chức

Nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động chung, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tiểu ban, từng cá nhân, chịu trách nhiệm về toàn bộ các hoạt động kỷ niệm.

- Điều phối chung các hoạt động của các tiểu ban, đôn đốc tiến độ công việc của các tiểu ban trong quá trình thực hiện theo kế hoạch.

2. Tiểu ban nội dung, thông tin tuyên truyền, liên lạc

Nhiệm vụ:

- Thông qua Website trường, trang mạng Facebook… tuyên truyền rộng rãi trong các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đang công tác trong phạm vi trong nước và đang làm việc ở nước ngoài; đảm bảo thông tin về Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường được phổ biến lan toả rộng khắp và đến các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

- Xây dựng clip kỷ niệm thông qua hình ảnh, tư liệu …do các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh cung cấp.

- Thông tin trên các báo, đài về lễ kỷ niệm (trước và sau).

- Thống kê số lượng đại biểu đăng ký về tham dự.

- Quay phim, chụp ảnh và hoàn thành 01 đĩa DVD về lễ kỷ niệm.

3. Tiểu ban khánh tiết

Nhiệm vụ:

- Trang trí toàn cảnh nhà trường, lễ đài.

- Trang trí hình ảnh, pano, băng rôn tuyên truyền.

- Gửi giấy mời và tổ chức đón tiếp đại biểu lịch sự, mến khách.

- Tổ chức buổi lễ, liên hoan gặp mặt.  

- Chuẩn bị hoa, quà tặng.

4. Tiểu ban cơ sở vật chất - tài chính

Nhiệm vụ:

- Vận động, huy động nhiều nguồn lực từ: tài trợ của Mạnh Thường Quân, ủng hộ của CMHS, sự đóng góp của các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh đã và đang học tập và công tác tại trường, ngân sách nhà nước….

- Thành lập tài khoản đóng góp, vinh danh các nhà tài trợ…

- Dự trù kinh phí tổ chức lễ kỷ niệm.

- Chuẩn bị đầy đủ kinh phí cho công tác tổ chức, liên hoan, quà tặng…

- Công khai các khoản thu, chi.

5. Tiểu ban văn nghệ

Nhiệm vụ:

- Xây dựng chương trình văn nghệ chào mừng (30 phút).

- Phối hợp với bộ phận âm thanh để tập dượt và biểu diễn.

- Tổ chức văn nghệ giao lưu các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong thời gian liên hoan gặp mặt.

6. Tiểu ban an ninh trật tự, y tế và vệ sinh môi trường

Nhiệm vụ:

- Phối hợp với Công an xã Vĩnh Thạnh bảo đảm an toàn buổi lễ.

- Sắp xếp hướng dẫn nơi để xe cho đại biểu, giáo viên và học sinh về dự lễ.

- Giữ trật tự an ninh trong và ngoài nhà trường 02 ngày 10,11/11/2017.

- Đảm bảo vệ sinh trong và ngoài nhà trường luôn được xanh – sạch – đẹp.

- Chuẩn bị đầy đủ các vật dung y tế cần thiết, chăm sóc ban đầu cho đại biểu, giáo viên và học sinh (nếu có).

Trên đây là Kế hoạch tổ chức 40 năm - Hội ngộ yêu thương nhân kỷ niệm thành lập trường. Nhà trường kính mong nhận được sự chỉ đạo, giúp đỡ của Sở GD&ĐT Khánh Hòa, lãnh đạo địa phương, các ban ngành đoàn thể; sự đồng tình ủng hộ của các thế hệ cán bộ, giáo viên nhân viên, các thế hệ học sinh, cha mẹ học sinh để nhà trường thực hiện thành công kế hoạch đã đề ra./.                                                                                                                                                                       

   HIỆU TRƯỞNG

      NGUYỄN XUÂN THU

 


Các tin khác :
Tháng
Năm

   TÌM KIẾM THÔNG TIN

 TIN VẮN

   Bản quyền thuộc Trường THPT Hà Huy Tập                            

   Địa Chỉ : đường 23/10 - Vĩnh Thạnh - Nha trang - Khánh Hòa                  

  Email : c3hhtap@khanhhoa.edu.vn.                           Điện thoại : (058)3 890 082.                 Đường dây nóng:016 3571 9787
                               

                              Phát triển bởi Ban Biên Tập Trường  THPT Hà Huy Tập - Nha Trang