TÌM KIẾM THÔNG TIN

   Số lượt truy cập

439113
Văn Bản - Công Văn
Công văn 564/SGDĐT-GDTH V/v Tổ chức Hội thi” Trạng Nguyên nhỏ tuổi”, “Nét chữ -Nết người”   
Đăng ngày: 18/11/2011

Thực hiện công văn số 7427/BGDĐT-GDTH ngày 04/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội thi "Trạng Nguyên nhỏ tuổi” và “Nét chữ -Nết người” cho học sinh cấp Tiểu học năm học  2011- 2012, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai Hội thi đến các đơn vị với những nội dung sau:

1. Đối tượng dự thi : Tất cả các em học sinh từ lớp 2 đến lớp 5 trong toàn tỉnh.

2. Hình thức thi:

- Phần thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi”: Gồm 2 chặng.

+ Chặng 1 (Vòng sơ khảo): Bắt đầu từ tháng 12/2011 kết thúc vào tháng 3/2012. Kết quả vòng sơ khảo Ban tổ chức sẽ gửi về trường của các thí sinh vào đầu tháng 4/2012.

+ Chặng 2 (Vòng chung kết): Dự kiến vào tháng 4/2012 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.

- Phần thi “Nét chữ-Nết người” sẽ bắt đầu từ tháng 2/2012. Kết thúc vào tháng 3/2012.


Công văn 570/SGD&ĐT-KHCN V/v cử học viên tập huấn NCKHSPƯD   
Đăng ngày: 18/11/2011

Tiếp tục thực hiện tinh thần công văn số 7098/BGDĐT-NGCBQLGD, ngày 24/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Tập huấn nội dung Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (NCKHSPƯD) năm 2011; nhằm mục đích nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, nội dung, quy trình và cách thức tổ chức hoạt động NCKHSPƯD một cách hiệu quả cho cán bộ, giáo viên trong ngành, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường..., nay Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp tập huấn, cụ thể  như sau:

1.  Thành phần, số lượng tham gia: cán bộ, giáo viên từ các đơn vị; mỗi đơn vị trực thuộc: 01 người; mỗi Phòng GD&ĐT: 02 người; Sở GD&ĐT: mỗi phòng chuyên môn (GDTH, GDMN): 02 người, riêng PGDTrH: tham gia 100%.

2.  Thời gian tập huấn: 03 ngày; bắt đầu từ ngày 28/11/2011 đến 30/11/2011; khai mạc lúc 8 giờ ngày 28/11/2011.

3.   Địa điểm: Hội trường tầng 5, Sở Giáo dục&Đào tạo
 

                   Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm./-


Văn bản về UDCNTT  
Đăng ngày: 08/11/2011

Phòng QLKH-CNTT gởi đến các đơn vị một số văn bản về mức chi UDCNTT để các đơn vị nghiên cứu và vận dụng chi cho công tác UDCNTT của đơn vị, nhất là vận dụng chi chế độ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên kiêm nhiệm công tác quản trị mạng cũng như công tác UDCNTT của đơn vị.

 


Công văn số 1401/SGDĐT-QLKHCNTT V/v triển khai phòng họp trực tuyến  
Đăng ngày: 07/11/2011

Thực hiện kế hoạch trang bị phòng họp trực tuyến cho các Phòng Giáo dục và Đào tạo và Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, nay Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cho các đơn vị các thiết bị phòng họp trực tuyến sẽ được lắp đặt và thời gian lắp đặt, cụ thể như sau: 
1. Thiết bị tại Sở
STT
Tên thiết bị
Đơn vị tính
Số lượng
1
Màn hình TV treo tường Plasma 42”
Cái
01
2
Bộ điều khiển trung tâm
Bộ
01
3
Mirco chủ tịch
Cái
01
4
Micro thành viên
Cái
20
5
Ampli
Bộ
01
6
Loa
Cái
01
7
Máy vi tính Laptop
Bộ
01
8
Camera quan sát hội nghị
Bộ
01
9
Thiết bị kết nối USB
Cái
01
2. Thiết bị tại mỗi phòng Giáo dục và Đào tạo
STT
Tên thiết bị
Đơn vị tính
Số lượng
1
Màn hình TV treo tường Plasma 42”
Cái
01
2
Mirco không dây
Cái
08
3
Amply
Bộ
01
4
Máy vi tính Laptop
Bộ
01
5
Webcam quan sát hội nghị
Bộ
01
6
Loa
Bộ
01
3. Lịch lắp đặt thiết bị và cài đặt phần mềm họp trực tuyến
STT
Đơn vị
Thời gian
1
Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo
Sáng ngày 09/11/2011
2
Phòng Giáo dục và Đào tạo Nha Trang
Sáng ngày 10/11/2011
3
Phòng Giáo dục và Đào tạo Diên Khánh
Sáng ngày 11/11/2011
4
Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Ranh
Sáng ngày 14/11/2011
5
Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Lâm
Chiều ngày 14/11/2011
6
Phòng Giáo dục và Đào tạo Khánh Sơn
Sáng ngày 15/11/2011
7
Phòng Giáo dục và Đào tạo Khánh Vĩnh
Sáng ngày 16/11/2011
8
Phòng Giáo dục và Đào tạo Vạn Ninh
Sáng ngày 17/11/2011
9
Phòng Giáo dục và Đào tạo Ninh Hòa
Chiều ngày 17/11/2011
4. Đơn vị lắp đặt thiết bị
Đơn vị trúng thầu gói thầu thiết bị phòng họp trực tuyến: Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tin học NIC, địa chỉ: 06L Hùng Vương Nha Trang.
Riêng phần mềm phòng họp trực tuyến do Viettel Khánh Hòa hỗ trợ và phòng QLKH-CNTT cài đặt.
Nhận được thông báo này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị:
- Chuẩn bị phòng họp trực tuyến để được lắp đặt thiết bị.
- Bảo đảm đường truyền Internet cáp quang tốc độ cao.
- Tạo điều kiện để đơn vị trúng thầu lắp đặt thiết bị và phòng QLKH-CNTT cài đặt phần mềm.
Sau khi thiết bị được lắp đặt và phần mềm được cài đặt, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có kế hoạch tập huấn hướng dẫn sử dụng phòng họp trực tuyến./-


Công văn số 1337/SGDĐT-TCCB V/v hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập năm 2011  
Đăng ngày: 27/10/2011

  Kính gửi:
                                     - Các Phòng, ban cơ quan Sở;
                                     - Các đơn vị trực thuộc Sở.

   Thực hiện Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập. Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập lần đầu, thu nhập bổ sung như sau:...

       Nội dung chi tiết xem ở tập tin đính kèm./-


Biểu mẫu MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 45' ( 2011-2012)   
Đăng ngày: 09/10/2011

 Download file ma trận đề kiểm tra trường Hà Huy Tập  /MatranDE_guiMANG_11-12.xls


Công văn số 465/SGDĐT-GDTH V/v Tổ chức tập huấn công tác y tế trường học năm học 2011 - 2012  
Đăng ngày: 03/10/2011

Kính gửi:
                             -  Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;               
                             -  Các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ học năm học 2011 – 2012, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Khánh Hòa tổ chức tập huấn về công tác y tế trường học cho các đơn vị trường học trong toàn tỉnh, cụ thể như sau:
 1. Nội dung:
 - Một số vấn đề chung về công tác y tế trường học.
 - Phòng tránh tai nạn thương tích và sơ cấp cứu ban đầu trong trường học.
 - Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà trường.
 - Các văn bản mới về tiêu chuẩn, đánh giá công tác y tế trường học.


Công văn số 470/SGDĐT-VP V/v triệu tập Hội nghị triển khai công tác thi đua năm học 2011-2012 và góp ý các chính sách, các chế độ, các định mức chi của ngành  
Đăng ngày: 03/10/2011

  Kính gửi: 
                                         - Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo;
                                         - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, TX, TP;
                                         - Các phòng, ban cơ quan Sở;
                                         - Các trường và đơn vị trực thuộc Sở.

Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2011-2012, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức các Hội nghị sau:
I. HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI ĐUA NĂM HỌC 2011-2012
1. Thời gian : Buổi sáng, ngày 11/10/2011 (bắt đầu vào lúc 08 giờ 00).
2. Địa điểm : Hội trường Tầng 5 – Sở Giáo dục và Đào tạo
                            Số 04, Phan Chu Trinh, thành phố Nha Trang.
3. Thành phần đại biểu
     - Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo;
     - Thường trực Công đoàn ngành;
     - Trưởng các phòng, ban cơ quan Sở;


Công văn số 1188/SGDĐT-KT&KĐ V/v Hướng dẫn tổ chức thi chọn học sinh giỏi năm học 2011-2012  
Đăng ngày: 19/09/2011

Kính gửi: 
                                      - Các phòng giáo dục và đào tạo;
                                      - Các trường trung học phổ thông;
                                      - Các trung tâm GDTX, các trường bổ túc trung học.
Thực hiện Quyết định số 2094/QĐ-BGDĐT ngày 20/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quyết định số 1479/QĐ-UBND ngày 08/6/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2011 – 2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; căn cứ vào các quyết định về việc ban hành quy chế thi chọn học sinh giỏi (HSG) các ngành học, cấp học và nhiệm vụ năm học 2011-2012 của các Vụ Giáo dục trung học, Vụ Giáo dục thường xuyên; nhằm động viên phong trào thi đua “Dạy tốt, Học tốt”, đẩy mạnh cuộc vận động đổi mới phương pháp dạy học, tạo sự chuyển biến về phương pháp giảng dạy, học tập của thầy và trò ở các ngành học, cấp học trong toàn tỉnh, chọn được những học sinh giỏi làm nòng cốt cho phong trào học tập của huyện, thị xã, thành phố, tỉnh đồng thời chuẩn bị đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh tham dự kỳ thi HSGQG, nay Sở GD&ĐT hướng dẫn tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2011-2012 như sau:


Hướng dẫn một số nội dung về văn bằng, chứng chỉ của giáo dục phổ thông   
Đăng ngày: 17/08/2011

Kính gửi: Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo

Thời gian vừa qua, một số sở giáo dục và đào tạo đề nghị hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định tại Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân (sau đây viết tắt là Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT) và các văn bản có liên quan đến việc cấp phát, quản lý văn bằng, chứng chỉ của giáo dục phổ thông (sau đây viết tắt là văn bằng, chứng chỉ); Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể thực hiện các văn bản trên như sau:

1. Không cấp lại bản chính văn bằng, chứng chỉ

Khoản 3 Điều 2 Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT quy định: “Bản chính văn bằng, chứng chỉ chỉ cấp một lần, không cấp lại”. Vì vậy, không được  cấp lại bản chính văn bằng, chứng chỉ trong bất cứ trường hợp nào.

         2. Các trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ  

         Khoản 1 Điều 21 Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT quy định: “1. Cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ có trách nhiệm chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ đã cấp cho người học trong các trường hợp sau đây: a) Sau khi được cấp văn bằng, chứng chỉ, người học được cơ quan có thẩm quyền cải chính hộ tịch theo quy định của pháp luật về cải chính hộ tịch; b) Các nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ”. Ngoài hai trường hợp này, người có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ không được phép chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ đã cấp cho người học.

         Việc cải chính hộ tịch được ủy ban nhân dân cấp xã hoặc ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; việc chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ được thực hiện căn cứ vào giấy khai sinh của người học, hồ sơ lưu trữ liên quan đến quá trình học tập của người học.

Tháng
Năm

   TÌM KIẾM THÔNG TIN

 TIN VẮN

   Bản quyền thuộc Trường THPT Hà Huy Tập                            

   Địa Chỉ : đường 23/10 - Vĩnh Thạnh - Nha trang - Khánh Hòa                  

  Email : c3hhtap@khanhhoa.edu.vn.                           Điện thoại : (058)3 890 082.                 Đường dây nóng:016 3571 9787
                               

                              Phát triển bởi Ban Biên Tập Trường  THPT Hà Huy Tập - Nha Trang