TÌM KIẾM THÔNG TIN

   Số lượt truy cập

439090
Dành cho giáo viên
TKB HK2, năm học 2017-2018 ( áp dụng từ ngày 12/-3/2018)  
Đăng ngày: 27/03/2018

Thầy, cô tải TKB HK2, năm học 2017-2018 ( áp dụng từ ngày 12/03/2018), xin mời click vào đường link dưới: 

TKB GIAO VIEN BUOI CHIEU (12-03-18).xls

TKB GIAO VIEN BUOI SANG (12-03-18).xls

 


Công văn xét nâng hạng giáo viên 2018  
Đăng ngày: 02/03/2018

Công văn xét nâng hạng giáo viên 2018, mời thầy cô tải về nghiên cứu đăng ký nâng hạng giáo viên, đăng kí trực tiếp với Hiệu trưởng.

So 20-2017-TT-BGDĐT 18_08_2017.doc

So 28-2017-TT-BGDĐT 30_11_2017.doc

So 29-2017-TT-BGDĐT 30_11_2017.doc

So 2510 QĐ-BGDĐT  22_7_2016.doc

So 2558-QĐ-BGDĐT ngay 26_07_2016.doc

 

 


Thời khóa biểu HK2 năm học 2017 - 2018 (áp dụng từ ngày 15/01/2018)  
Đăng ngày: 14/01/2018

 Quý thầy, cô tải thời khóa biểu HK2 năm học 2017 - 2018 (áp dụng từ ngày 15/01/2018), xin mời click vào đường link dưới:

TKB GIAO VIEN BUOI SANG (15-01-18).xls

TKB GIAO VIEN BUOI CHIEU (15-01-18).xls

 


Thời khóa biểu HK1 năm học 2017 - 2018 (áp dụng từ ngày 11/12/2017)  
Đăng ngày: 11/12/2017

 Thầy, cô tải thời khóa biểu áp dụng từ ngày 11/12/2017, HK1 năm học 2017-20187, xin mời click vào đường link dưới:

TKB GIAO VIEN BUOI SANG (11-12-17).xls

TKB GIAO VIEN BUOI CHIEU (11-12-17).xls


Thời khóa biểu HK1 năm học 2017 - 2018 (áp dụng từ ngày 30/10/2017)  
Đăng ngày: 31/10/2017

 Thầy, cô tải thời khóa biểu áp dụng từ ngày 30/10/2017, HK1 năm học 2017-20187, xin mời click vào đường link dưới:

TKB GIAO VIEN BUOI SANG (30-10-17).xls

TKB GIAO VIEN BUOI CHIEU (30-10-17).xls


Thời khóa biểu HK1 năm học 2017 - 2018 (áp dụng từ ngày 11/09/2017)  
Đăng ngày: 09/09/2017

 Thầy, cô tải thời khóa biểu áp dụng từ ngày 11/09/2017, HK1 năm học 2017-20187, xin mời click vào đường link dưới:

TKB GIAO VIEN BUOI SANG (11-9-17).xls

TKB GIAO VIEN BUOI CHIEU (11-9-17).xls

 

 


Thời khóa biểu HK1 năm học 2017-2018 (áp dụng từ 05/09/2017)  
Đăng ngày: 04/09/2017

 Thầy, cô tải thời khóa biểu HK1 năm học 2017-20187, xin mời click vào đường link dưới:

TKB GIAO VIEN BUOI SANG (5-9-17).xls

TKB GIAO VIEN BUOI CHIEU (5-9-17).xls

TKB THE DUC HK1 (05-09-2017).xls


Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 10/04/2017  
Đăng ngày: 07/04/2017

 Thầy, cô tải thời khóa biểu áp dụng từ ngày 10/04/2017, xin mời click vào đường link dưới:

TKB (10-04-2017)_BUOI SANG.xls

TKB (10-04-2017)_BUOI CHIEU.xlsTháng
Năm

   TÌM KIẾM THÔNG TIN

 TIN VẮN

   Bản quyền thuộc Trường THPT Hà Huy Tập                            

   Địa Chỉ : đường 23/10 - Vĩnh Thạnh - Nha trang - Khánh Hòa                  

  Email : c3hhtap@khanhhoa.edu.vn.                           Điện thoại : (058)3 890 082.                 Đường dây nóng:016 3571 9787
                               

                              Phát triển bởi Ban Biên Tập Trường  THPT Hà Huy Tập - Nha Trang