TÌM KIẾM THÔNG TIN

   Số lượt truy cập

439085
TKB Giao vien
Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 05-10-2015  
Đăng ngày: 03/10/2015

 Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 05-10-2015:

TKB BUOI CHIEU.xls

TKB BUOI SANG.xls


Thời khóa biểu áp dụn từ ngày 07/09/2015  
Đăng ngày: 04/09/2015

 Thời khóa biểu áp dụn từ ngày 07/09/2015

TKB GV BUOI CHIEU.xls

TKB GV BUOI SANG.xlsTHỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 06-04-2015  
Đăng ngày: 03/04/2015

Download thời khóa biểu, xin mời click vào đây:

TKB GIAO VIEN (06-04-15).xls


Thời khóa biểu giáo viên HK2 lần 1  
Đăng ngày: 04/01/2015

 Thời khóa biểu giáo viên HK2 buổi sáng lần 1 áp dụng từ ngày 5/1/2015

 

 Thời khóa biểu giáo viên HK2 buổi chiều lần 1 áp dụng từ ngày 5/1/2015

 


TKB giáo viên lần 5 Hk1 2014-2015  
Đăng ngày: 21/11/2014

 Download TKB giáo viên lần 5 Hk1 

tkb giao vien hk1 L5.xls


Thời khóa biểu giáo viên HK1 năm 2014-2015 lần 2  
Đăng ngày: 16/09/2014

 Thời khóa biểu giáo viên HK1 năm 2014-2015 từ ngày 1/9/2014

http://www.mediafire.com/view/cj7d9w6g77ei3e4/TKBGIAOVIEN.xls

 


Thời khóa biểu giáo viên HK1 năm 2013-2014 lần 1  
Đăng ngày: 21/08/2013

Thời khóa biểu giáo viên HK1 năm 2013-2014 ngày 19/8/2013

 


Thời khóa biểu giáo viên học kì 2 năm 2012-2013 lần 1  
Đăng ngày: 05/01/2013

  Download thời khóa biểu giáo viên sáng - chiều

TKB GIAO VIEN SANG.xls

TKB GIAO VIEN CHIEU.xls

 


Tháng
Năm

   TÌM KIẾM THÔNG TIN

 TIN VẮN

   Bản quyền thuộc Trường THPT Hà Huy Tập                            

   Địa Chỉ : đường 23/10 - Vĩnh Thạnh - Nha trang - Khánh Hòa                  

  Email : c3hhtap@khanhhoa.edu.vn.                           Điện thoại : (058)3 890 082.                 Đường dây nóng:016 3571 9787
                               

                              Phát triển bởi Ban Biên Tập Trường  THPT Hà Huy Tập - Nha Trang