TÌM KIẾM THÔNG TIN

   Số lượt truy cập

439066
Tổ Toán
DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ TOÁN  
Đăng ngày: 10/10/2017

 

 

Họ và tên:

Lê Hoàng Thảo

Chức vụ:

Tổ trưởng chuyên môn

Điện thoại:

02583 890 386

01699 029 470

 

 

 

 

Họ và tên:

Nguyễn Nguyên Nhật Trâm

Chức vụ:

Giáo viên Toán

Điện thoại:

0918 585 569

 

 

 

 

Họ và tên:

Phạm Bích Hạnh

Chức vụ:

Giáo viên Toán

Điện thoại:

0994 493 386

 

 

 

 

Họ và tên:

Trần Thị Thùy Hương

Chức vụ:

Giáo viên Toán

Điện thoại:

01238 685 454

 

 

 

 

Họ và tên:

Đỗ Duy Phúc

Chức vụ:

Giáo viên Toán

Điện thoại:

0977 975 411

 

 

 

 

Họ và tên:

Lê Hồng Quang

Chức vụ:

Giáo viên Toán

Điện thoại:

0978 417 033

 

 

 

 

Họ và tên:

Trần Thị Kim Yến

Chức vụ:

Giáo viên Toán

Điện thoại:

01247 989 303

 

 

 

 

Họ và tên:

Nguyễn Như Binh

Chức vụ:

Giáo viên Toán

Điện thoại:

01644 787 269

 

 

 

 

Họ và tên:

Trần Trọng Thỉnh

Chức vụ:

Giáo viên Toán

Điện thoại:

0984 402 074

 

 

 

 

Họ và tên:

Hồ Anh Tuấn

Chức vụ:

Giáo viên Toán

Điện thoại:

0902 403 353

 

 

 

 

Họ và tên:

Hoàng Phan Nhựt Tuyên

Chức vụ:

tổ phó chuyên môn

Điện thoại:

0906 400 083

 

 

 

 

Họ và tên:

Phạm Thị Ánh Tuyết

Chức vụ:

Giáo viên Toán

Điện thoại:

0936 266 299

 

 

 

 

Họ và tên:

Phạm Quốc Hoàn

Chức vụ:

Giáo viên Toán

Điện thoại:

02583 870 578

 

 

 

 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Phương Hoài Vi

Chức vụ:

Giáo viên Toán

Điện thoại:

0935 411 808


DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TỔ TOÁN  
Đăng ngày: 11/11/2014

 

 

Họ và tên:

Lê Hoàng Thảo

Chức vụ:

Tổ trưởng chuyên môn

Điện thoại:

02583 890 386 - 01699 029 470

 

 

 

 

Họ và tên:

Nguyễn Nguyên Nhật Trâm

Chức vụ:

Giáo viên Toán

Điện thoại:

0918 585 569

 

 

 

 

Họ và tên:

Phạm Bích Hạnh

Chức vụ:

Giáo viên Toán

Điện thoại:

0994 493 386

 

 

 

 

Họ và tên:

Trần Thị Thùy Hương

Chức vụ:

Giáo viên Toán

Điện thoại:

01238 685 454

 

 

 

 

Họ và tên:

Đỗ Duy Phúc

Chức vụ:

Giáo viên Toán

Điện thoại:

0977 975 411

 

 

 

 

Họ và tên:

Lê Hồng Quang

Chức vụ:

Giáo viên Toán

Điện thoại:

0978 417 033

 

 

 

 

Họ và tên:

Trần Thị Kim Yến

Chức vụ:

Giáo viên Toán

Điện thoại:

01247 989 303

 

 

 

 

Họ và tên:

Nguyễn Như Binh

Chức vụ:

Giáo viên Toán

Điện thoại:

01644 787 269

 

 

 

 

Họ và tên:

Trần Trọng Thỉnh

Chức vụ:

Giáo viên Toán

Điện thoại:

0984 402 074

 

 

 

 

Họ và tên:

Hồ Anh Tuấn

Chức vụ:

Giáo viên Toán

Điện thoại:

0902 403 353

 

 

 

 

Họ và tên:

Hoàng Phan Nhựt Tuyên

Chức vụ:

tổ phó chuyên môn

Điện thoại:

0906 400 083

 

 

 

 

Họ và tên:

Phạm Thị Ánh Tuyết

Chức vụ:

Giáo viên Toán

Điện thoại:

0936 266 299

 

 

 

 

Họ và tên:

Phạm Quốc Hoàn

Chức vụ:

Giáo viên Toán

Điện thoại:

02583 870 578

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

Tháng
Năm

   TÌM KIẾM THÔNG TIN

 TIN VẮN

   Bản quyền thuộc Trường THPT Hà Huy Tập                            

   Địa Chỉ : đường 23/10 - Vĩnh Thạnh - Nha trang - Khánh Hòa                  

  Email : c3hhtap@khanhhoa.edu.vn.                           Điện thoại : (058)3 890 082.                 Đường dây nóng:016 3571 9787
                               

                              Phát triển bởi Ban Biên Tập Trường  THPT Hà Huy Tập - Nha Trang