TÌM KIẾM THÔNG TIN

   Số lượt truy cập

439120
Tổ Lý - Tin
DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TỔ VẬT LÝ - TIN HỌC  
Đăng ngày: 16/09/2017

 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Phương

Chức vụ:

Tổ trưởng chuyên môn

Điện thoại:

0986 805 687

 

 

 

 

Họ và tên:

Nguyễn Trần Thông

Chức vụ:

Tổ phó chuyên môn

Điện thoại:

0984 874 814

 

 

 

 

Họ và tên:

Nguyễn  Hải

Chức vụ:

Giáo viên Tin học

Điện thoại:

0906 208 598

 

 

 

 

Họ và tên:

Bùi Thị Bích Hạnh

Chức vụ:

Giáo viên Vật lí

Điện thoại:

0935 333 644

 

 

 

 

Họ và tên:

Trần Thị Thanh Hương

Chức vụ:

Giáo viên Vật lí

Điện thoại:

0986 048 492

 

 

 

 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Chức vụ:

Giáo viên Vật lí

Điện thoại:

0935 088 885

 

 

 

 

Họ và tên:

Cái Ngọc Quỳnh Anh

Chức vụ:

Giáo viên Vật lí

Điện thoại:

0914 143 988

 

 

 

 

Họ và tên:

Trần Duy Tâm

Chức vụ:

Giáo viên Tin học

Điện thoại:

0989 520 206

 

 

 

 

Họ và tên:

Trương Thị Ngọc Thanh

Chức vụ:

Giáo viên Vật lí

Điện thoại:

0987 376 533

 

 

 

 

Họ và tên:

Đinh Thị Phương Thảo

Chức vụ:

Giáo viên Vật lí

Điện thoại:

01698 112 258

 

 

 

 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Phương Thảo

Chức vụ:

Giáo viên Tin học

Điện thoại:

01998 576  888

 

 

 

 

Họ và tên:

Nguyễn Văn Thọ

Chức vụ:

Giáo viên Vật lí

Điện thoại:

02583 890 117 - 0905 302 221

 

 

 

 

Họ và tên:

Vũ Thị Yến

Chức vụ:

Giáo viên Tin học

Điện thoại:

0935 852 357

 

 

 

 

Họ và tên:

Trần Đình Tuấn

Chức vụ:

Giáo viên Vật lí

Điện thoại:

02583 725 805 - 01696 217 972

 

 

 

 

Họ và tên:

Trương Hòa Bảo TRâm

Chức vụ:

Giáo viên Vật lí

Điện thoại:

01667791408


DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TỔ LÝ - TIN , NĂM HỌC 2015-2016  
Đăng ngày: 21/04/2016

   

Description: D:\TRUONG\mang\hình các tổ\ZOTD.jpg

Họ và tên:

Cái Ngọc Quỳnh Anh

Chức vụ:

Giáo viên Vật lí

Điện thoại:

3 815 969 - 0914 143 988

 

 

 

 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Chức vụ:

Giáo viên Vật lí

Điện thoại:

6 501 415 - 0935 088 885

 

 

 

 

Họ và tên:

Nguyễn  Hải

Chức vụ:

Giáo viên Tin học

Điện thoại:

3 876 054 - 0906 208 598

 

 

 

 

Họ và tên:

Bùi Thị Bích Hạnh

Chức vụ:

Giáo viên Vật lí

Điện thoại:

3 725 068 - 0935 333 644

 

 

 

Description: D:\TRUONG\mang\hình các tổ\Hương Lý.jpg

Họ và tên:

Trần Thị Thanh Hương

Chức vụ:

Giáo viên Vật lí

Điện thoại:

0986 048 492

 

 

 

 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Phương

Chức vụ:

Tổ trưởng

Điện thoại:

6 254 017 - 0986 805 687

 

   

 

 

 

 

 

Description: D:\TRUONG\mang\hình các tổ\TÂM TIN.jpg

Họ và tên:

Trần Duy Tâm

Chức vụ:

Giáo viên Tin học

Điện thoại:

0989 520 206

 

 

 

 

Họ và tên:

Trương Thị Ngọc Thanh

Chức vụ:

Giáo viên Vật lí

Điện thoại:

3 819 510 - 0987 376 533

 

 

 

Description: D:\TRUONG\mang\hình các tổ\Untitled-1.jpg

Họ và tên:

Đinh Thị Phương Thảo

Chức vụ:

Giáo viên Vật lí

Điện thoại:

0 1698 112 258

 

 

 

 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Phương Thảo

Chức vụ:

Giáo viên Tin học

Điện thoại:

0 1998 576 888

 

 

 

 

Họ và tên:

Nguyễn Văn Thọ

Chức vụ:

Giáo viên Vật lí

Điện thoại:

3 890 117 - 0905 302 221

 

 

 

Họ và tên:

Nguyễn Trần Thông

Chức vụ:

Tổ phó

Điện thoại:

0984 874 814

 

 

 

 

Họ và tên:

Trần Đình Tuấn

Chức vụ:

Giáo viên Vật lí

Điện thoại:

3 725 805 - 0 1696 217 972

 

 

 

 

Họ và tên:

Vũ Thị Yến

Chức vụ:

Giáo viên Tin học

Điện thoại:

6 881 890 - 0935 852 357

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

                                     


DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TỔ LÝ TIN, NĂM HỌC 2014-2015  
Đăng ngày: 11/11/2014

 

Description: D:\TRUONG\mang\hình các tổ\ZOTD.jpg

Họ và tên:

Cái Ngọc Quỳnh Anh

Chức vụ:

Giáo viên Vật lí

Điện thoại:

3 815 969 - 0914 143 988

 

 

 

 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Chức vụ:

Giáo viên Vật lí

Điện thoại:

6 501 415 - 0935 088 885

 

 

 

 

Họ và tên:

Nguyễn  Hải

Chức vụ:

Giáo viên Tin học

Điện thoại:

3 876 054 - 0906 208 598

 

 

 

 

Họ và tên:

Bùi Thị Bích Hạnh

Chức vụ:

Giáo viên Vật lí

Điện thoại:

3 725 068 - 0935 333 644

 

 

 

Description: D:\TRUONG\mang\hình các tổ\Hương Lý.jpg

Họ và tên:

Trần Thị Thanh Hương

Chức vụ:

Giáo viên Vật lí

Điện thoại:

0986 048 492

 

 

 

 

Họ và tên:

Vũ Hằng Nga

Chức vụ:

Giáo viên Vật lí

Điện thoại:

3 884 399 - 0988 342 775

 

 

 

 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Phương

Chức vụ:

Tổ trưởng

Điện thoại:

6 254 017 - 0986 805 687

 

 

 

Description: D:\TRUONG\mang\hình các tổ\TÂM TIN.jpg

Họ và tên:

Trần Duy Tâm

Chức vụ:

Giáo viên Tin học

Điện thoại:

0989 520 206

 

 

 

 

Họ và tên:

Trương Thị Ngọc Thanh

Chức vụ:

Giáo viên Vật lí

Điện thoại:

3 819 510 - 0987 376 533

 

 

 

Description: D:\TRUONG\mang\hình các tổ\Untitled-1.jpg

Họ và tên:

Đinh Thị Phương Thảo

Chức vụ:

Giáo viên Vật lí

Điện thoại:

0 1698 112 258

 

 

 

 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Phương Thảo

Chức vụ:

Giáo viên Tin học

Điện thoại:

0 1998 576 888

 

 

 

 

Họ và tên:

Nguyễn Văn Thọ

Chức vụ:

Giáo viên Vật lí

Điện thoại:

3 890 117 - 0905 302 221

 

 

 

Họ và tên:

Nguyễn Trần Thông

Chức vụ:

Tổ phó

Điện thoại:

0984 874 814

 

 

 

 

Họ và tên:

Trần Đình Tuấn

Chức vụ:

Giáo viên Vật lí

Điện thoại:

3 725 805 - 0 1696 217 972

 

 

 

 

Họ và tên:

Vũ Thị Yến

Chức vụ:

Giáo viên Tin học

Điện thoại:

6 881 890 - 0935 852 357

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

                                     

Tháng
Năm

   TÌM KIẾM THÔNG TIN

 TIN VẮN

   Bản quyền thuộc Trường THPT Hà Huy Tập                            

   Địa Chỉ : đường 23/10 - Vĩnh Thạnh - Nha trang - Khánh Hòa                  

  Email : c3hhtap@khanhhoa.edu.vn.                           Điện thoại : (058)3 890 082.                 Đường dây nóng:016 3571 9787
                               

                              Phát triển bởi Ban Biên Tập Trường  THPT Hà Huy Tập - Nha Trang