TÌM KIẾM THÔNG TIN

   Số lượt truy cập

439067
Tổ Hóa - Sinh
DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TỔ HÓA SINH  
Đăng ngày: 12/11/2014

 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Phương Dung

Chức vụ:

Tổ trưởng chuyên môn

Điện thoại:

0905 474 881

 

 

 

 

Họ và tên:

Trần Thị Thúy Vui

Chức vụ:

Giáo viên Hóa học

Điện thoại:

01297 725 084

 

 

 

 

Họ và tên:

Huỳnh Thị Mỹ Hạnh

Chức vụ:

Giáo viên Hóa học

Điện thoại:

0905 588 954

 

 

 

 

Họ và tên:

Nguyễn Anh Hiếu

Chức vụ:

Giáo viên Sinh học

Điện thoại:

0904 414 114

 

 

 

 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Ngọc Diệu

Chức vụ:

Giáo viên Hóa học

Điện thoại:

0978 595 784

 

 

 

 

Họ và tên:

Đỗ Thanh Nguyên

Chức vụ:

Giáo viên Hóa - Sinh

Điện thoại:

02583 872 230 - 0983 070 162

 

 

 

 

Họ và tên:

Huỳnh Thị  Nhơn

Chức vụ:

Giáo viên Hóa - Sinh

Điện thoại:

0982 175 524

 

 

 

 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Khánh Hòa

Chức vụ:

Giáo viên Hóa học

Điện thoại:

01683 480 335

 

 

 

 

Họ và tên:

Vũ Thị  Thái

Chức vụ:

Giáo viên Sinh học

Điện thoại:

0972 298 330

 

 

 

 

Họ và tên:

Đặng Thị Thắng

Chức vụ:

Giáo viên Sinh học

Điện thoại:

0984 302 885

 

 

 

 

Họ và tên:

Phạm Thị Mỹ Thương

Chức vụ:

Giáo viên Sinh học

Điện thoại:

01689 963 836

 

 

 

 

Họ và tên:

Đỗ Thị Ngọc Trâm

Chức vụ:

Giáo viên Sinh học

Điện thoại:

6 530 368 - 0993 292 250

 

 

 

 

Họ và tên:

Nguyễn Lê Như Uyên

Chức vụ:

Giáo viên Hóa học

Điện thoại:

0942 705 222

 

 

 

 

Họ và tên:

Nguyễn Minh Việt

Chức vụ:

tổ phó chuyên môn

Điện thoại:

0986 003 589

 

 

 

 

 Họ và tên:

 Nguyễn Thị Kim Chánh

 Chức vụ:

 Giáo viên Hóa học

 

 Điện thoại:

 0974 342 806

 

                                    

Tháng
Năm

   TÌM KIẾM THÔNG TIN

 TIN VẮN

   Bản quyền thuộc Trường THPT Hà Huy Tập                            

   Địa Chỉ : đường 23/10 - Vĩnh Thạnh - Nha trang - Khánh Hòa                  

  Email : c3hhtap@khanhhoa.edu.vn.                           Điện thoại : (058)3 890 082.                 Đường dây nóng:016 3571 9787
                               

                              Phát triển bởi Ban Biên Tập Trường  THPT Hà Huy Tập - Nha Trang