TÌM KIẾM THÔNG TIN

   Số lượt truy cập

439121
Tổ Văn
DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TỔ VĂN  
Đăng ngày: 12/11/2014

 

Họ và tên:

Phan Thị Ngọc Trinh

Chức vụ:

Tổ trưởng chuyên môn

Điện thoại:

0935 027 195

 

 

 

 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Thanh Nga

Chức vụ:

Tổ phó chuyên môn

Điện thoại:

0943 527 638

 

 

 

 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Hương Lài

Chức vụ:

Giáo viên Văn

Điện thoại:

01644 258 944

 

 

 

 

Họ và tên:

Phan Thị Xuân Bình  

Chức vụ:

Giáo viên Văn

Điện thoại:

0993 566 425

 

 

 

 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Tứ

Chức vụ:

Giáo viên Văn

Điện thoại:

0983 133 376

 

 

 

 

Họ và tên:

Lê Thị Sự

Chức vụ:

Giáo viên Văn

Điện thoại:

0982 062 595

 

 

 

 

Họ và tên:

Hoàng Thị  Hiền

Chức vụ:

Giáo viên Văn

Điện thoại:

01694 304 369

 

 

 

 

Họ và tên:

Lê Thị Mỹ Dung

Chức vụ:

Giáo viên Văn

Điện thoại:

0942 854 274

 

 

 

 

Họ và tên:

Phạm Thị Thanh Nhàn

Chức vụ:

Giáo viên Văn

Điện thoại:

01696 138 682

 

 

 

 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Thu Yến

Chức vụ:

Giáo viên Văn

Điện thoại:

0985 743 379

 

 

 

 

Họ và tên:

Trần Nhân Hiền

Chức vụ:

Giáo viên Văn

Điện thoại:

0914 010 181

 

 

 

 

Họ và tên:

Lô Thị Lương

Chức vụ:

Giáo viên Văn

Điện thoại:

0987 591 785

 

 

 

 

Họ và tên:

Lê Tư Khiếu

Chức vụ:

Giáo viên Mỹ thuật

Điện thoại:

0979 760 680

 

 

 

 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Thu Hà

Chức vụ:

Giáo viên Âm nhạc

Điện thoại:

0977 799 770

                                   

 

                                                                        

Tháng
Năm

   TÌM KIẾM THÔNG TIN

 TIN VẮN

   Bản quyền thuộc Trường THPT Hà Huy Tập                            

   Địa Chỉ : đường 23/10 - Vĩnh Thạnh - Nha trang - Khánh Hòa                  

  Email : c3hhtap@khanhhoa.edu.vn.                           Điện thoại : (058)3 890 082.                 Đường dây nóng:016 3571 9787
                               

                              Phát triển bởi Ban Biên Tập Trường  THPT Hà Huy Tập - Nha Trang