TÌM KIẾM THÔNG TIN

   Số lượt truy cập

439162
Tổ Sử-Địa-Công dân
DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TỔ SỬ-ĐỊA-GDCD  
Đăng ngày: 13/11/2014

 

 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Khánh

Chức vụ:

Tổ trưởng

Điện thoại:

01655 721 151

 

 

 

 

Họ và tên:

Dương Thành Hân

Chức vụ:

Giáo viên Lịch sử

Điện thoại:

0982 598 379

 

 

 

 

Họ và tên:

Thái Thị Lài

Chức vụ:

Giáo viên GDCD

Điện thoại:

0904945240

 

 

 

 

Họ và tên:

Trần Thị Hồng

Chức vụ:

Giáo viên Địa lí

Điện thoại:

01684 345 138

 

 

 

 

Họ và tên:

Đặng Thị Mỹ Huyền

Chức vụ:

Giáo viên Lịch sử - Công dân

Điện thoại:

0976 044 184

 

 

 

 

Họ và tên:

Bùi Thanh Tùng

Chức vụ:

Giáo viên Địa lí

Điện thoại:

 0905 681 186

 

 

 

 

 

Họ và tên:

Lê Thị Mỹ Lan

Chức vụ:

Giáo viên Địa lí

Điện thoại:

01683 357 956

 

 

 

 

Họ và tên:

Phan Thị Kim Lan

Chức vụ:

Giáo viên Lịch sử - Công dân

Điện thoại:

0982 752 304

 

 

 

 

Họ và tên:

Lê Văn Mạo

Chức vụ:

Giáo viên Lịch sử

Điện thoại:

01678 206 099

 

 

 

 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Minh

Chức vụ:

Giáo viên Lịch sử

Điện thoại:

01283 521 943

 

 

 

 

Họ và tên:

Tô Vũ Ngọc Minh

Chức vụ:

Tổ phó chuyên môn

Điện thoại:

01689 983 008

 

 

 

 

Họ và tên:

Hồ Thị Nga

Chức vụ:

Giáo viên Lịch sử

Điện thoại:

0986 267 155

 

 

 

 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Tuyết Anh

Chức vụ:

Giáo viên Địa lí

Điện thoại:

0983 004 908

 

 

 

 

 

 

                                     

 

                                                

Tháng
Năm

   TÌM KIẾM THÔNG TIN

 TIN VẮN

   Bản quyền thuộc Trường THPT Hà Huy Tập                            

   Địa Chỉ : đường 23/10 - Vĩnh Thạnh - Nha trang - Khánh Hòa                  

  Email : c3hhtap@khanhhoa.edu.vn.                           Điện thoại : (058)3 890 082.                 Đường dây nóng:016 3571 9787
                               

                              Phát triển bởi Ban Biên Tập Trường  THPT Hà Huy Tập - Nha Trang