TÌM KIẾM THÔNG TIN

   Số lượt truy cập

439118
Tổ Ngoại Ngữ
DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TỔ NGOẠI NGỮ  
Đăng ngày: 13/11/2014

 

Họ và tên:

Đặng Hồng Vân

Chức vụ:

Tổ trưởng chuyên môn

Điện thoại:

0983 845 048

 

 

 

 

Họ và tên:

Lê Vũ Quỳnh Châu

Chức vụ:

Giáo viên Anh văn

Điện thoại:

0985 059 284

 

 

 

 

Họ và tên:

Cao Thị Khánh Vân

Chức vụ:

Tổ phó chuyên môn

Điện thoại:

0903 537 853

 

 

 

 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Quỳnh Lê

Chức vụ:

Giáo viên Anh văn

Điện thoại:

0905 755 047

 

 

 

 

Họ và tên:

Võ Thị Loan

Chức vụ:

Giáo viên Anh văn

Điện thoại:

0914 176 240

 

 

 

 

Họ và tên:

Huỳnh Ngọc Bích

Chức vụ:

Giáo viên Anh văn

Điện thoại:

0983 845 048

 

 

 

 

Họ và tên:

Nguyễn Hoàng Bảo Trâm

Chức vụ:

Giáo viên Anh văn

Điện thoại:

01282 112 716

 

 

 

 

Họ và tên:

 Phạm Nguyễn Hoài Thương

Chức vụ:

Giáo viên Anh văn

Điện thoại:

0933 741 351

 

 

 

 

 

 

 

Tháng
Năm

   TÌM KIẾM THÔNG TIN

 TIN VẮN

   Bản quyền thuộc Trường THPT Hà Huy Tập                            

   Địa Chỉ : đường 23/10 - Vĩnh Thạnh - Nha trang - Khánh Hòa                  

  Email : c3hhtap@khanhhoa.edu.vn.                           Điện thoại : (058)3 890 082.                 Đường dây nóng:016 3571 9787
                               

                              Phát triển bởi Ban Biên Tập Trường  THPT Hà Huy Tập - Nha Trang