TÌM KIẾM THÔNG TIN

   Số lượt truy cập

439161
Tổ Thể dục_Quốc phòng
DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TỔ THỂ DỤC - QUỐC PHÒNG  
Đăng ngày: 13/11/2014

 

 

Họ và tên:

Trần Hương Giang

Chức vụ:

Tổ phó chuyên môn

Điện thoại:

0913 844 773

 

 

 

 

Họ và tên:

Đào Thị Ngọc Hà

Chức vụ:

Giáo viên Thể dục

Điện thoại:

0982 964 143

 

 

 

 

Họ và tên:

Lâm Văn Lam

Chức vụ:

Giáo viên Thể dục – Quốc phòng

Điện thoại:

0989 639 750

 

 

 

 

Họ và tên:

Nguyễn Thanh Sơn

Chức vụ:

Tổ trưởng chuyên môn

Điện thoại:

0 1664 877 203

 

 

 

 

Họ và tên:

Phan Gia Vinh

Chức vụ:

Giáo viên Thể dục

Điện thoại:

02583 819 418 - 01652 942 930

 

 

 

 

Họ và tên:

Lương Minh Tuấn

Chức vụ:

Giáo viên Thể dục

Điện thoại:

0985 602 674

 

 

 

 

Họ và tên:

Đinh Thị Như Ý

Chức vụ:

Giáo viên Thể dục

Điện thoại:

0906 420 991 - 0974 219 109

                                   

 

                                                                        

Tháng
Năm

   TÌM KIẾM THÔNG TIN

 TIN VẮN

   Bản quyền thuộc Trường THPT Hà Huy Tập                            

   Địa Chỉ : đường 23/10 - Vĩnh Thạnh - Nha trang - Khánh Hòa                  

  Email : c3hhtap@khanhhoa.edu.vn.                           Điện thoại : (058)3 890 082.                 Đường dây nóng:016 3571 9787
                               

                              Phát triển bởi Ban Biên Tập Trường  THPT Hà Huy Tập - Nha Trang