TÌM KIẾM THÔNG TIN

   Số lượt truy cập

439114
Ban Giám Hiệu
BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2017-2018  
Đăng ngày: 27/09/2017

  

 

Họ và tên:

Nguyễn Xuân Thu

Chức vụ:

Hiệu trưởng

Đ.thoại CQ:

Đ.thoại DĐ:

02583 891 692

0914 166 232

Email:

 nxthu@khanhhoa.edu.vn

 

 

 

 

Họ và tên:

Nguyễn Thanh Tuấn

Chức vụ:

Phó Hiệu trưởng

Đ.thoại CQ:

Đ.thoại DĐ:

02583 892 580

0983 824 258

Email:

nttuan.c3hhtap@khanhhoa.edu.vn

 

 

 

 

Họ và tên:

Phan Thị Ngọc Trâm

Chức vụ:

Phó Hiệu trưởng

Đ.thoại CQ:

Đ.thoại DĐ:

02583 890 082

0983 770 616

Email:

ptntram.c3hhtap@khanhhoa.edu.vn

 

 

Họ và tên:

Trần Huy Thông

Chức vụ:

Phó Hiệu trưởng

Đ.thoại CQ:

Đ.thoại DĐ:

02583 890 225 

0914143690

Email:

ththong.c3hhtap@khanhhoa.edu.vn

 


BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2013-2014  
Đăng ngày: 11/11/2014

 

 

Họ và tên:

Nguyễn Xuân Thu

Chức vụ:

Hiệu trưởng

Đ.thoại CQ:

Đ.thoại DĐ:

02583 891 692

0914 166 232

Email:

 nxthu@khanhhoa.edu.vn

 

 

 

 

Họ và tên:

Nguyễn Thanh Tuấn

Chức vụ:

Phó Hiệu trưởng

Đ.thoại CQ:

Đ.thoại DĐ:

02583 892 580

0983 824 258

Email:

nttuan.c3hhtap@khanhhoa.edu.vn

 

 

 

 

Họ và tên:

Phan Thị Ngọc Trâm

Chức vụ:

Phó Hiệu trưởng

Đ.thoại CQ:

Đ.thoại DĐ:

02583 890 082 

0983 770 616

Email:

ptntram.c3hhtap@khanhhoa.edu.vn

 

 

 

 

 

Tháng
Năm

   TÌM KIẾM THÔNG TIN

 TIN VẮN

   Bản quyền thuộc Trường THPT Hà Huy Tập                            

   Địa Chỉ : đường 23/10 - Vĩnh Thạnh - Nha trang - Khánh Hòa                  

  Email : c3hhtap@khanhhoa.edu.vn.                           Điện thoại : (058)3 890 082.                 Đường dây nóng:016 3571 9787
                               

                              Phát triển bởi Ban Biên Tập Trường  THPT Hà Huy Tập - Nha Trang