TÌM KIẾM THÔNG TIN

   Số lượt truy cập

439108
Hình Đoàn Thanh niên
"Tiếp Bước Truyền Thống"__26/03/2013  
Đăng ngày: 09/03/2016

 Hình ảnh hoạt động "Tiếp Bước Truyền Thống"__26/03/2013:

 

Tháng
Năm

   TÌM KIẾM THÔNG TIN

 TIN VẮN

   Bản quyền thuộc Trường THPT Hà Huy Tập                            

   Địa Chỉ : đường 23/10 - Vĩnh Thạnh - Nha trang - Khánh Hòa                  

  Email : c3hhtap@khanhhoa.edu.vn.                           Điện thoại : (058)3 890 082.                 Đường dây nóng:016 3571 9787
                               

                              Phát triển bởi Ban Biên Tập Trường  THPT Hà Huy Tập - Nha Trang