TÌM KIẾM THÔNG TIN

   Số lượt truy cập

439149
TKB Hoc sinh
Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 05-10-2015  
Đăng ngày: 03/10/2015

 Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 05-10-2015

TKB BUOI CHIEU.xls

TKB BUOI SANG.xls


Thời khóa biểu áp dụn từ ngày 07/09/2015  
Đăng ngày: 04/09/2015

 Thời khóa biểu áp dụn từ ngày 07/09/2015

TKB BUOI CHIEU.xls

TKB BUOI SANG.xls

 THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 06-04-2015  
Đăng ngày: 03/04/2015

 Download thời khóa biểu áp dụng từ ngày 06/04/2015: 

TKB HOC SINH (06-04-15).xls


Thời khóa biểu học sinh HK2 lần 1 2015  
Đăng ngày: 04/01/2015

 Thời khóa biểu học sinh HK2 buổi sáng lần 1 áp dụng từ ngày 5/1/2015

 

 Thời khóa biểu học sinh HK2 buổi chiều lần 1 áp dụng từ ngày 5/1/2015

 

 Thời khóa biểu THỂ DỤC HK2  lần 1 áp dụng từ ngày 5/1/2015

 Thời khóa biểu học sinh áp dụng từ ngày 01/09/2014  
Đăng ngày: 16/09/2014

  Thời khóa biểu học sinh áp dụng từ ngày 01/09/2014

HK1 lần 2 năm 2014-2015
http://www.mediafire.com/view/deff6n9m1p9kmqv/TKB_HSINH.xls

Thời khóa biểu học sinh HK1 năm 2013-2014 ngày 19/8/2013 lần 1  
Đăng ngày: 21/08/2013

Thời khóa biểu học sinh  HK1 năm 2013-2014 ngày 19/8/2013 lần 1 ngày 19/8/2013


Thời khóa biểu học sinh học kì 2 năm 2012-2013 lần 1  
Đăng ngày: 05/01/2013

  Download thời khóa biểu học sinh sáng - chiều

TKB HOC SINH SANG.xls

TKB HOC SINH CHIEU.xls


Tháng
Năm

   TÌM KIẾM THÔNG TIN

 TIN VẮN

   Bản quyền thuộc Trường THPT Hà Huy Tập                            

   Địa Chỉ : đường 23/10 - Vĩnh Thạnh - Nha trang - Khánh Hòa                  

  Email : c3hhtap@khanhhoa.edu.vn.                           Điện thoại : (058)3 890 082.                 Đường dây nóng:016 3571 9787
                               

                              Phát triển bởi Ban Biên Tập Trường  THPT Hà Huy Tập - Nha Trang