• Hướng dẫn sử dụng phần mềm bảng tương tác ActivInspire  
  | 281 lượt tải | 1 file đính kèm
  Click và download về xem
 • Ma trận đề kiểm tra Học kì I năm học 2011-2012  
  | 303 lượt tải | 1 file đính kèm
  Download MatranDE-11-12_HHTAP.xls
 • HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG WED TRUONGHOCKETNOI.EDU.VN  
  | 331 lượt tải | 1 file đính kèm
   Thầy, cô tải file hướng dẫn sử dụng trang Wed : TRUONGHOCKETNOI.EDU.VN, xin mời click vào đây:
 • Hướng dẫn sử dụng Smas 3.0  
  | 309 lượt tải | 3 file đính kèm
   Thầy, cô tải hướng dẫn sử dụng Smas 3.0, xin mời click vào đường link dưới:
 • Phiếu ghi điểm bài thi 6 môn tập trung  
  | 275 lượt tải | 1 file đính kèm
   -Theo đề xuất của BGH, quý thầy cô có thể nhập điểm tại nhà (nhập vào phiếu ghi điểm bài thi) rồi gửi Email cho cô Trâm Hiệu phó (phanngoctramnt@gmail.com)
 • Hướng dẫn liên lạc tin nhắn SMS bằng trang Smas.edu.vn  
  | 340 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tải hướng dẫn liên lạc tin nhắn SMS bằng trang Smas.edu.vn, Thầy (cô) click  vào đường link dowload:
 • Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 05-10-2015  
  | 243 lượt tải | 2 file đính kèm
   Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 05-10-2015
 • Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 05-10-2015  
  | 268 lượt tải | 2 file đính kèm
   Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 05-10-2015:
 • Thời khóa biểu áp dụn từ ngày 07/09/2015  
  | 242 lượt tải | 2 file đính kèm
   Thời khóa biểu áp dụn từ ngày 07/09/2015
 • Thời khóa biểu áp dụn từ ngày 07/09/2015  
  | 246 lượt tải | 2 file đính kèm
   Thời khóa biểu áp dụn từ ngày 07/09/2015
 • Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 24/08/2015  
  | 226 lượt tải | 3 file đính kèm
   Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 24/08/2015:
Tài nguyên

Bản quyền © Trường THPT Hà Huy Tập

nxthu.c3hhtap@khanhhoa.edu.vn