đang thử nghiệm
 • Nguyễn Minh Việt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   0986 003 589
 • Vũ Thị Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Sinh học
  • Điện thoại:
   0972 298 330
 • Nguyễn Anh Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Sinh học
  • Điện thoại:
   0904 414 114

Bản quyền © Trường THPT Hà Huy Tập

nxthu.c3hhtap@khanhhoa.edu.vn