đang thử nghiệm
 • Nguyễn Thanh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0983 824 258
  • Email:
   nttuan.c3hhtap@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Xuân Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0914 166 232
  • Email:
   nxthu@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Huy Thông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0914143690
  • Email:
   ththong.c3hhtap@khanhhoa.edu.vn
 • Phan Thị Ngọc Trâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0983 770 616
  • Email:
   ptntram.c3hhtap@khanhhoa.edu.vn

Bản quyền © Trường THPT Hà Huy Tập

nxthu.c3hhtap@khanhhoa.edu.vn