• DƯƠNG THÀNH HÂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Email:
   dthan.c3hhtap@khanhhoa.edu.vn
 • LÊ HỒNG QUANG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BCH Công đoàn
  • Email:
   lhquang.c3hhtap@khanhhoa.edu.vn
 • NGUYỄN THANH SƠN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BCH Công đoàn
  • Email:
   ntson.c3hhtap@khanhhoa.edu.vn
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Trường THPT Hà Huy Tập

nxthu.c3hhtap@khanhhoa.edu.vn