• Đặng Hồng Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Tiếng Anh
  • Email:
   dhvan.c3hhtap@khanhhoa.edu.vn
 • Cao Thị Khánh Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh
  • Email:
   ctkvan.c3hhtap@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Văn Mẫn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh
  • Email:
   nvman.c3hhtap@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Thị Hồng Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ Tiếng Anh
  • Email:
   lthlan.c3hhtap@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Vũ Quỳnh Châu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh
  • Email:
   lvqchau.c3hhtap@khanhhoa.edu.vn
 • Huỳnh Ngọc Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh
  • Email:
   hnbich.c3hhtap@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Tứ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Văn
  • Email:
   nttu.c3hhtap@khanhhoa.edu.vn
 • Phan Thị Ngọc Trinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Văn
  • Email:
   ptntrinh.c3hhtap@khanhhoa.edu.vn
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Trường THPT Hà Huy Tập

nxthu.c3hhtap@khanhhoa.edu.vn