• Nguyễn Thị Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Email:
   ntminh.c3hhtap@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Địa lí
  • Email:
   tthong.c3hhtap@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Lịch sử - Giáo dục công dân
  • Email:
   ltmai.c3hhtap@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Văn Mạo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Lịch sử - Giáo dục công dân
  • Email:
   lvmao.c3hhtap@khanhhoa.edu.vn
 • Hồ Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Lịch sử - Giáo dục công dân
  • Email:
   htnga.c3hhtap@khanhhoa.edu.vn
 • Hoàng Thị Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Lịch sử - Giáo dục công dân
  • Email:
   httien.c3hhtap@khanhhoa.edu.vn
 • Thái Thị Lài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư đoàn trường
 • Dương Thành Hân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Email:
   dthan.c3hhtap@khanhhoa.edu.vn
 • Tô Vũ Ngọc Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Email:
   tvnminh.c3hhtap@khanhhoa.edu.vn
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Trường THPT Hà Huy Tập

nxthu.c3hhtap@khanhhoa.edu.vn