• Nguyễn Thanh Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Email:
   ntson.c3hhtap@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Minh Ý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   lmy.c3hhtap@khanhhoa.edu.vn
 • Đinh Thị Như Ý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   dtny.c3hhtap@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Hương Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Email:
   thgiang.c3hhtap@khanhhoa.edu.vn
 • Phan Gia Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   pgvinh.c3hhtap@khanhhoa.edu.vn
 • Lương Minh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   lmtuan.c3hhtap@khanhhoa.edu.vn
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Trường THPT Hà Huy Tập

nxthu.c3hhtap@khanhhoa.edu.vn