đang thử nghiệm
 • Trần Đình Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Vật lí
  • Điện thoại:
   02583 725 805 - 01696 217 972
 • Vũ Thị Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tin học
  • Điện thoại:
   0935 852 357
 • Trần Duy Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tin học
  • Điện thoại:
   0989 520 206
 • Nguyễn Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tin học
  • Điện thoại:
   0906 208 598

Bản quyền © Trường THPT Hà Huy Tập

nxthu.c3hhtap@khanhhoa.edu.vn