• Đoàn Thị Thanh Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng, nhân viên thư viện
  • Email:
   dttha.c3hhtap@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Nhân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên văn thư
  • Email:
   ntnhan.c3hhtap@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Xuân Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Email:
   nxthu.c3hhtap@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên tạp vụ
  • Email:
   ttthu.c3hhtap@khanhhoa.edu.vn
 • Dương Thị Thúy Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó, nhân viên kế toán
  • Email:
   dttha.c3hhtap@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Đức Trọng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên bảo vệ
  • Email:
   nvhanh.c3hhtap@khanhhoa.edu.vn
 • Phan Thị Quang Diên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên y tế
  • Email:
   ptqdien.c3hhtap@khanhhoa.edu.vn
 • Phan Thị Ngọc Trâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó trường
  • Email:
   ptntram.c3hhtap@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Huy Thông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Email:
   ththong.c3hhtap@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên tạp vụ
  • Điện thoại:
   01648 299 638
 • Trần Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên tạp vụ
  • Điện thoại:
   0973 062 297
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Trường THPT Hà Huy Tập

nxthu.c3hhtap@khanhhoa.edu.vn