Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 24/08/2015  

Ngày đăng: 22/08/2015 120 lượt xem
Danh sách file (3 files)
Mô tả:
 Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 24/08/2015:
Nội dung theo file đính kèm

Nguồn: hhtap.khanhhoa.edu.vn
Lịch công tác

Bản quyền © Trường THPT Hà Huy Tập

nxthu.c3hhtap@khanhhoa.edu.vn