LỊCH THI - DANH MỤC CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ - CÔNG THỨC TÍNH ĐIỂM XÉT TỐT NGHIỆP

LỊCH THI VÀ DANH MỤC CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

  1. Lịch thi 

Ngày

Buổi

Bài thi/Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp

Thời gian làm bài

Giờ phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

08/8/2020

SÁNG

08 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi

CHIỀU

14 giờ 00: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi

09/8/2020

SÁNG

Ngữ văn 

120 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

CHIỀU

Toán 

90 phút

14 giờ 20

14 giờ 30

10/8/2020

SÁNG

Bài thi

KHTN

Vật lí

50 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

Hóa học

50 phút

08 giờ 30

08 giờ 35

Sinh học

50 phút

09 giờ 30

09 giờ 35

Bài thi

KHXH

Lịch sử

50 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

Địa lí

50 phút

08 giờ 30

08 giờ 35

Giáo dục công dân

50 phút

09 giờ 30

09 giờ 35

CHIỀU

Ngoại ngữ

60 phút

14 giờ 20

14 giờ 30

11/8/2020

SÁNG

Dự phòng

 

 

 

 

 

 

 

2. Thí sinh có một trong các chứng chỉ Ngoại ngữ (giống hoặc khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông) hợp lệ, có giá trị sử dụng ít nhất đến ngày 08/8/2020 và đạt mức điểm tối thiểu theo bảng dưới đây: 

TT

Môn  Ngoại ngữ

Chứng chỉ  đạt yêu cầu tối thiểu

Đơn vị cấp chứng chỉ

1

Tiếng Anh

  • TOEFL ITP 450 điểm
  • TOEFL iBT 45 điểm

Educational Testing Service (ETS)

IELTS 4.0 điểm

  • British Council (BC)
  • International Development Program (IDP)

2

Tiếng Nga

TORFL cấp độ 1

(Первый сертификационный уровень - ТРКИ-1)

Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội (The Russian centre of science and culture in Hanoi)

3

Tiếng Pháp

  • TCF (300-400 điểm)
  • DELF B1

Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm quốc tế

(Centre International d’Etudes Pedagogiques - CIEP)

4

Tiếng 

Trung

Quốc

- HSK cấp độ 3

 

 

- Văn phòng Hán ngữ đối ngoại Trung Quốc (Han Ban); Ủy ban Khảo thí trình độ Hán ngữ quốc gia (The National Committee for the Test of Proficiency in Chinese); Tổng bộ

TT

Môn  Ngoại ngữ

Chứng chỉ  đạt yêu cầu tối thiểu

Đơn vị cấp chứng chỉ

 

 

 

 

- TOCFL cấp độ 3 

Viện Khổng tử (Trung Quốc);

- Ủy ban công tác thúc đẩy Kỳ thi đánh giá năng lực Hoa ngữ quốc gia (Steering

Committee for the Test of Proficiency – Huayu)

5

Tiếng Đức

  • Goethe-Zertifikat B1
  • Deutsches

Sprachdiplom (DSD) B1

  • Zertifikat B1

Ủy ban giáo dục phổ thông Đức tại nước ngoài (ZfA)

6

Tiếng Nhật

JLPT cấp độ N3

Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation)

 

3. Công thức tính điểm xét tốt nghiệp như sau:

                                 a) ĐXTN đối với THPT - chính quy được tính theo công thức sau

Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2020

Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả bài thi để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5 trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Trường THPT Hà Huy Tập

nxthu.c3hhtap@khanhhoa.edu.vn