Hướng dẫn sử dụng phần mềm bảng tương tác ActivInspire  

Ngày đăng: 07/05/2019 177 lượt xem
Danh sách file (1 files)
Mô tả:
Click và download về xem
Nội dung theo file đính kèm

Nguồn: hhtap.khanhhoa.edu.vn
Tài nguyên

Bản quyền © Trường THPT Hà Huy Tập

nxthu.c3hhtap@khanhhoa.edu.vn