Danh sách phòng thi kỳ thi tuyển sinh 10 vào trường THPT Hà Huy Tập - Năm học 2019 - 2020

Thí sinh có số báo danh dự thi từ phòng 01 đến phòng 25 thi tại điểm thi trường THPT Hà Huy Tập – Địa chỉ: Đường 23/10, xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang , tỉnh Khánh Hòa

Thí sinh có số báo danh dự thi từ phòng 26 đến phòng 37 thi tại điểm thi trường THCS Lương Thế Vinh – Địa chỉ: Vĩnh Thạnh, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

1301_Danh_sach_thi_sinh_trong_phong_thi_THPT_mon_chung_HÀ_HUY_TẬP_1__27052019.xlsx

1302_Danh_sach_thi_sinh_trong_phong_thi_THPT_mon_chung_HÀ_HUY_TẬP_2__27052019.xlsx

Bài tin liên quan

Bản quyền © Trường THPT Hà Huy Tập

nxthu.c3hhtap@khanhhoa.edu.vn